Advokátní kancelář Riter - Šťastný

O kanceláři

Konkrétnímu případu se v naší kanceláři věnuje vždy specialista na daný obor. Ve větších a složitějších věcech pak nastupuje týmová práce, kdy je možné problém řešit současně z pohledu několika právních odvětví.

Právní pomoc poskytujeme v jednotlivých samostatných případech nebo na základě smlouvy o stálém právním zastoupení. Tato druhá možnost spolupráce s klientem znamená závazek kanceláře poskytovat právní pomoc ve všech věcech a ve všech oblastech práva za neměnný paušální měsíční poplatek. Kanceláři tato forma přináší jistotu stálého příjmu, klientovi levnější službu, než při přesném uplatnění advokátního tarifu. Dalším efektem bývá, že často vzniká dlouhodobý vztah „právního přátelství“.

Součástí kanceláře je soudní překladatelka angličtiny a němčiny, uzounce spolupracujeme s daňově poradenskou kanceláří, notářským a exekutorským úřadem, realitní kanceláří a s firmou pojišťovacích makléřů.

Máme ctižádost nedělat chyby, nicméně kdyby se přece jen stalo, jsme standardně pojištěni na způsobenou škodu do výše 40 miliónů korun. Při práci na větších zakázkách sjednáváme i vyšší pojištění na jednotlivé případy.

Kontakty

ADRESA

Ritter - Šťastný, advokátní kancelář
Riegrova 12
779 00 Olomouc

E-MAIL

info@ritter-stastny.cz

TELEFON

+420 585 229 221
+420 585 229 223
+420 585 234 331
+420 585 234 332
+420 585 229 226 (fax)

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ